Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij het boeken of het cadeau krijgen van een fotoshoot, gaat klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden:

Algemeen

De fotografe is en blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De auteursrecht op alle foto’s berust bij de fotograaf.

Financieel

De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Eventuele fouten op de factuur, dient door de klant te worden aangegeven. Na betaling ontvangt de klant de foto’s.

De fotografe behoud ten alle tijden het recht om tarieven en afspraken aan te passen.

Wanneer er sprake van meerwerk waar hogere kosten uitkomen tijdens of na de fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen voor rekening van de klant. Dit wordt altijd vooralf aan de de factuur met de klant gecommuniceerd.

Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die kunnen worden veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe is.

Onvrede

Na ontvangt van de foto’s dienen klachten binnen 7 dagen bekend worden gemaakt bij de fotografe. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de klacht op te lossen door bijvoorbeeld financiële vergoeding en het overdoen van de fotoshoot.

Sociaal media en website van fotografe

Bij het boeken van een fotoshoot, geeft de klant toestemming dat de gemaakte foto’s mogen worden gebruikt voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals de sociaal media en website van fotografe. Dit geldt ook wanneer u een fotoshoot cadeau heeft gekregen.

Wanneer klant wenst dat er foto’s van de fotoshoot niet online komen, dan dient dit voorafgaand aan de fotoshoot bekend te zijn bij de fotografe. Wanneer klant wenst dat er een specifieke foto niet online komt, dan kan dit in overleg met de fotografe.
Foto’s worden nooit doorgegeven aan bedrijven zonder toestemming. Ook voor publicaties zal er eerst voorafgaand toestemming dienen te worden gevraagd.

Wanneer klant de foto’s op sociaal media deelt, dient klant altijd een naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe te worden aangeven.

Aanlevering

Er worden nooit onbewerkte originele foto’s aangeleverd. Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. Het verspreiden van foto’s naar commerciële bedrijven is zonder toestemming van de fotografe niet toegestaan.

Het verzetten/annuleren van een fotoshoot

Wanneer de fotoshoot buiten zal plaatsvinden, maar door slecht week (storm, zwarte regenval of onweer) niet door kan gaan, mag de fotoshoot door klant of fotografe worden verzet. Dit wordt op de ochtend van de afgesproken datum besproken.
Wanneer er sprake is van annulering zonder geldige reden, dan het de fotografe het recht om 25% van de kosten alsnog in rekening te brengen.

Wanneer er sprake is van overmacht, door bijvoorbeeld ziekte, dan zal de fotoshoot worden verzet. Mocht de fotografe ziek zijn en het is niet mogelijk om dat de fotoshoot wordt verzet, dan heeft de fotografe een lijst van andere fotografe om te contacten.

Please follow